Het Binnenhof

Midden in Den Haag ligt het Binnenhof. Dit gebouw maakt samen met het Buitenhof, de Hofvijver, het Torentje en de Ridderzaal onderdeel uit van het gebouwencomplex waarin het bestuurlijke centrum van Nederland is gehuisvest. De vraag is waarom in Nederland het centrum van de macht niet zoals bij de meeste andere landen gevestigd is in de hoofdstad. Het antwoord vind je in de dertiende eeuw.

Van oudsher behoorde Den Haag tot het grondgebied van de graven van Holland en hielden ze er residentie. Wanneer je de betekenis van de intussen in onbruik geraakte naam van Den Haag:’s-Gravenhage ontleed, ontdek je dat het letterlijk het bos of hage van de graaf betekend. De bouw van Het Binnenhof begon met de aanleg van een kleine hofstede aan de rand van een vrij groot duinmeer vlakbij het Haagse bos, dit meer staat inmiddels bekend als de Hofvijver. Volgende stap in het bouwplan was het indammen en rechthoekig maken van het water, zodat het een echte vijver werd. In de hierop volgende decennia werd het complex in etappes uitgebreid. De eerste plannen voor de uitbreiding van de hofstede zijn in 1229 gemaakt door Floris IV, graaf van Holland, Zeeland en West-Friesland. Het was zijn zoon, Floris V, die serieus werk maakte van de uitbreiding van het Binnenhof door te starten met de bouw van onder andere de Ridderzaal en het Torentje. Het doel was dat de hofstede meer ging lijken op een echt kasteel zo de uitstraling kreeg die paste bij Floris’ ambities om Rooms koning van Schotland te worden.

Nadat in 1296 graaf Floris V overleed nam de macht van zijn Hollandse Huis in snel tempo af. Het ontbrak de dynastie aan een volwassen opvolger waardoor het bestuur van het graafschap in handen kwam van edelen uit achtereenvolgens de huizen van Henegouwen, Beieren, Bourgondië en Habsburg. Via deze laatste familie kwam Holland in handen van keizer Karel V en zijn zoon koning Filips II die in 1581 door de Staten-Generaal als landsheer werd afgezet. Vanaf dit moment was er helemaal geen graaf meer en namen de Staten van Holland de zeggenschap in eigen hand. Als vergaderplek kozen de Staten en de Staten-Generaal voor het Binnenhof.

Waarom Den Haag? Het economische hart van de Nederlanden lag in Amsterdam en als ook het politieke hart hier zou komen werd de invloed van de stad buitenproportioneel groot. Zolang de politieke macht in Den Haag lag hoefde Hollandse steden zoals Dordrecht, Rotterdam, Leiden en Delft niet de strijd aan te binden met het machtige Amsterdam. Den Haag werd om deze reden eeuwenlang klein gehouden, de stad kreeg ondanks het aanzienlijke inwonertal nooit officieel stadsrechten, evenmin werd het omgevormd tot een vestingstad met een stadsmuur, verdedigingswerken en een grachtencomplex terwijl dit met het water van Hofvijver eenvoudig had gekund. Op deze manier kon niemand aanstoot nemen aan het ‘dorp’ waar vergaderd werd.

Het Binnenhof

Het Binnenhof

Het Binnenhof, nu huist hier de Eerste kamer

Het Binnenhof, nu huist hier de Eerste kamer

De Ridderzaal

De Ridderzaal

Het Torentje met op de voorgrond de Hofvijver

Het Torentje met op de voorgrond de Hofvijver

Locatie:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s