Het kasteel van Breda

Vlakbij het centraal station van Breda, aan de rand van De Valkenhof staat het Kasteel van Breda. Op deze plek is in 1667 door de Republiek en Engeland de Vrede van Breda ondertekend waardoor er een einde kwam aan de Tweede Engelse zeeoorlog.

Beide landen waren in de zeventiende eeuw voortdurend verwikkeld in onderlinge handelsoorlogen. Het algemeen aanvaarde concept over welvaart was dat er een bepaalde hoeveelheid geld en goed in omloop was en de enige manier om rijker te worden dan een ander, was door de bezittingen van die ander in te nemen. De Republiek was een van welvarendste landen en het bezat een sterke vloot waarmee het de belangrijkste handelsroutes op weg naar Oost- en West-Indië controleerde. Wilde Engeland welvarender worden dan de Republiek, dan moest het dus de rijkdom overnemen.

De Britten ondernamen verschillende pogingen om de macht van de Republiek te breken. Zo bemoeide de Engelse koning Karel II zich met de invulling van het toekomstige stadhouderschap van zijn neef Willem III. Johan de Witt, de raadpensionaris van Holland en bij gebrek aan stadhouder de machtigste man van de Republiek, probeerde net als Karel om de jonge Willem te beïnvloedden. Hij was uiteraard helemaal niet ingenomen met de adviezen van de Britse koning aan het adres van de jonge Oranje. De volgende stap van de Britten was het invoeren van de Scheepvaartwetten, deze verbood het schepen die onder de vlag van de Republiek voeren om aan te meren in Britse havens waar ook te wereld. Echter de directe aanleiding voor de oorlog waren de continue aanvallen op de koloniale gebieden van de Republiek in West-Indië. Zo namen de Britten in 1664 Curaçao en Nieuw-Amsterdam in. De Witt besloot het er niet bij te laten zitten en gaf admiraal Michiel de Ruyter de opdracht Engelse schepen op grote schaal aan te vallen zodat de vloot zwakker werd en de buit naar de Republiek ging. Alle gewesten schaarden zich achter de Staten van Holland zodat er nog meer geld kwam om de strijd van te betalen. Het krachtsverschil tussen de twee landen was snel duidelijk. Na een paar slagen had de Republiek de Britse vloot kunnen vernietigen, maar hier zagen de Staten-Generaal vanaf en na drie jaar werd de vrede getekend in Breda.

Waarom eigenlijk niet in regeringsstad Den Haag? Door de eerdere bemoeizucht van Karel II wilde Johan de Witt de Engelse vorst liever niet in de buurt van Willem III hebben en dus stelde hij een aantal andere steden voor. Karel koos Breda omdat hij deze stad ook goed kende. De vrede was gunstig voor de Republiek. Nieuw-Amsterdam bleef weliswaar in Engelse handen, maar in ruil daarvoor verkregen de Staten de zeggenschap over de zeer rendabele kolonie Suriname. Daarnaast zouden de Britten voortaan hun aanvallen op Hollandse schepen staken en niet langer moeilijk doen wanneer een Hollands schip in een Britse haven wilde aanmeren.

Kasteel van Breda

Kasteel van Breda

Het kasteel van Breda

Het kasteel van Breda

Locatie
https://goo.gl/maps/6W91Y

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s